Naše rekordy

Polední lysáč, Vltava 2, 9,80 kg.
Noční jízda, Vltava 2 , 22:30 14,50 kg .
Jarní chlapák, Vltava 1, ??,?? kg.
Noční jezdec, Labe, 16,00 kg.